• 2002. Mountains VI ´02 & VII ´02. 36×33×4 cm. 33×50×3 cm. Glass.

    2002. Mountains VI ´02 & VII ´02.

    2002. Mountains VI ´02 & VII ´02. 36×33×4 cm. 33×50×3 cm. Glass.