• 2008. Mountain I ´08. Glass, concrete. 185x44x44 cm.

    2008. Mountain I ´08.

    2008. Mountain I ´08. Glass, concrete. 185x44x44 cm.