• 2005. Sandcreature V, VI, VII & VIII. Glass. V.6x42x13 cm. VI.6x45x19 sm. VII. 4x20x59 cm. VIII. 5x54x11 cm.

    2005. Sandcreature V, VI, VII & VIII.

    2005. Sandcreature V, VI, VII & VIII. Glass. V.6x42x13 cm. VI.6x45x19 sm. VII. 4x20x59 cm. VIII. 5x54x11 cm.